Site D'Hondt

Historisch gebouw
Menen

Site D'Hondt is één van de belangrijkste en best bewaarde vlassites in de Leiestreek. Het complex bestaat uit een 19de-eeuwse boerderij met bijgebouwen, een roterij en twee zwingelarijen - een staalkaart van de vlasnijverheid in de 19de en 20ste eeuw.

De site ligt aan de Wervikstraat maar je kan ze het beste bekijken via de Ropswalle, de straat langs de Leie. Aan de rechterkant zie je eerst de vlasfabriek opdoemen. De gebouwen dateren uit het interbellum. Het complex vooraan, met de grote schoorstenen, is de roterij.

Als je vlasvezels wil winnen, moet je ze eerst losweken van de houtachtige kern van de stengel. Daarvoor heb je een bacterieel rottingsproces nodig - dat wordt roten genoemd. Vanaf het midden van de jaren 1920 neemt
het warmwaterroten een hoge vlucht: gesloten betonnen bakken worden vol vlas gepropt en daarna verder aangevuld met water van ongeveer 32 graden. Het gebouw vooraan is één van de grootste roterijen in de streek.

Na het roten wordt de vlashalm gebroken en vervolgens moeten de resten van de houtachtige stengel, de lemen, verwijderd worden uit de vezels. Dat proces wordt zwingelen genoemd. De zwingelarij is het grote bakstenen gebouw achter de roterij. Verderop ligt nog een unieke 19de-eeuwse manuele zwingelarij, maar die kan je niet zien vanaf de straat.

Als je wat verder stapt, zie je het oudste gedeelte van de site: de boerderij en bijgebouwen uit de 19de eeuw. Het opvallende gebouw met het torentje is een tabaksast: daar werden de tabaksbladeren gedroogd voor ze versneden werden.

Thema: 
Erfgoed
Industrieel erfgoed

Contact

Adres: 
Site D'Hondt
Wervikstraat 400
8930 Menen
E-mail: 

Prijsinformatie

Prijs:
Gratis

Op de kaart

Doen

Fietsen

Wandelen

Varen

Paardrijden

Toeren

Andere

Eten en drinken

Slapen

Praktische info

Kies een categorie aan de linkerkant om de kaart te gebruiken.
Terug omhoog Terug omhoog